Cấp bù thời hạn chứng thư số VNPT-CA

  • Hạn Chứng thư số (CTS) của VNPT:

Để có thể cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số Công cộng, các nhà cung cấp (NCC) phải được Bộ TTTT cấp CTS.

Tất cả các CTS Bộ TTTT đã cấp cho các NCC khác đều có hiệu lực 5 năm. Duy nhất CTS của VNPT được Bộ cấp có
hiệu lực 10 năm.

Chứng thư số của VNPT được Bộ TTTT cấp từ ngày 16/12/2009 và sẽ hết hạn vào ngày 16/12/2019.

  • Về việc cấp CTS của các NCC:

Theo quy định, các CTS do NCC cấp cho khách hàng có thời hạn sử dụng không vượt quá thời hạn CTS của NCC được
Bộ TTTT cấp.

Vậy, với các CTS cấp cho khách hàng có thời gian sử dụng vượt quá thời gian CTS của NCC được Bộ TTTT cấp, NCC
sẽ phải cấp bù thời gian sử dụng cho khách hàng sau khi được Bộ TTTT cấp CTS mới.

  • Đây là lần đầu tiên VNPT phải thực hiện cấp bù thời gian sử dụng cho khách hàng. Tất cả các NCC trên thị trường đều đã phải thực hiện công tác cấp bù này trong những năm trước đây.
  • Công cụ gen chứng thư số trên chrome: Tải
  • Đăng nhập hệ thống CMS-VNPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *