ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA BẰNG USB CHỮ KÝ SỐ

Công dân có thể đăng ký tài khoản sử dụng Dịch Vụ Công Quốc Gia bằng Chứng minh nhân dân (CMND)/căn cước công dân (CCCD) hoặc mã số bảo hiểm xã hội (BHXH). Đối với doanh nghiệp, thì thực hiện đăng ký sử dụng thông qua USB chữ ký số của các nhà cung cấp chứng thư số công cộng tại Việt Nam như VNPT-CA, Viettel-CA, FPT-CA…

Chuẩn bị: Máy tính có kết nối Internet , và USB chữ ký số

Tiến hành đăng đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Mở trình duyệt Google Chrome, Yandex Browser, Cốc Cốc và truy cập vao địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ hoặc đường link rút gọn bit/ly/dvcqg. Truy cập thành công sẽ vào trang chủ sau đó bấm nút “Đăng ký”, hệ sẽ chuyển sang giao diện chọn hình thức đăng ký.

Trang chú cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Bước 2: Đăng ký tài khoản bằng USB chữ ký số

Sau bấm nút “Đăng ký”, lúc này trình duyệt sẽ kiểm tra các phần đã cài đặt đủ chưa và tiền load thông tin chữ ký số.

Chọn chứng thư số của doanh nghiệp, sai đó bấm “OK”.

Tiến hành nhập mã PIN để xác thực.

Doang nghiệp kiểm tra lại các thông tin đã tải lên từ USB chữ ký số. Sau đó nhập vào Email của doanh nghiệp, cuối cùng nhập mã xác thực rồi bấm “Đăng ký”.

Sau khi bấm đăng ký hệ thống sẽ ghi nhận thông tin trên token. Và thông báo đăng ký thành công.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản

Quay lại trang chủ và bấm vào đăng nhập, sau đó chọn mục “USB ký số”, rồi bấm đăng nhập, tiến hành chọn chứng thư số và nhập mã PIN như lúc đăng ký tài khoản

Chọn chứng thư số của doanh nghiệp, sai đó bấm “OK”.

Tiến hành nhập mã PIN để xác thực.

Hoàn thành: Màn hình đăng nhập thành công – hiển thị tên Doanh nghiệp bên góc phải màn hình.

Màn hình đăng nhập thành công.

Như vậy là đã hoàn thành quá trình đăng ký và đăng nhập tài khoản trên cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia bằng USB chữ ký số, ngoài ra Công dân cũng có thể sử dụng USB chữ ký số để đăng ký/đăng nhập về hệ thống DVC nhầm tăng cường tính bảo mật thay cho các cách đăng nhập truyền thống.