HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CHỮ KÝ SỐ TRÊN HỆ THỐNG THUẾ ĐIÊN TỬ – ETAX

1. Truy cập hệ thống dich vụ thuế điện tử – eTax

Người nộp thuế có thể lựa chọn sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc Internet Explorer (IE). Hotrochukyso khuyến nghị ưu tiên sử dụng  Internet Explorer (IE). Trong trường hợp IE bị lỗi thì sử dụng trình duyệt Google Chrome.
Trước tiên cần tiến hành cài môi trường để sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử. Người nộp thuế có thể tham khảo tại bài hướng dẫn “Cài đặt JAVA sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax -thuedientu”.
Người nộp thuế truy cập vào địa chỉ : https://thuedientu.gdt.gov.vn/

2. Đăng nhập hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax

Người nộp thuế bấm vào “DOANH NGHIỆP” => “Đăng nhập”.

Sau khi bấm vào doanh nghiệp hệ thống sẽ chuyển sang trang có nút “Đăng nhập”
Bám vào nút đăng nhập để hiện giao diện đăng nhập.
Gia diện đăng nhập

****** Lưu ý: Tài khoản đăng nhập

  • Trường hợp người nộp thuế (NNT) đã có tài khoản đăng nhập tại địa chỉ: https://nopthue.gdt.gov.vn thì khi chuyển sang hệ thống mới NNT sẽ có một tài khoản quản trị có dạng như sau : Mã số thuế-QL, vd: 1800111222-QL, mật khẩu là mật khẩu sử dụng để đăng nhập trang Nộp thuế (nopthue.gdt.gov.vn) hay còn gọi là trang nộp tiền. Tài khoản này sẽ có quyền hạn cao nhất để thêm, xóa, cấp quyền cho các tài thành viên, nếu có nhu cầu.
  • Trường hợp chỉ có tài khoản khai thuế hay còn gọi là nộp tờ tại địa chỉ: http://nhantokhai.gdt.gov.vn, mà chưa có tài khoản ở trang Nộp thuế. Thì Doanh nghiệp cần liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý Doanh nghiệp để hỗ trợ cấp mật khẩu cho tài khoản : Mã số thuế-QL .

3. Thay đổi thông tin chữ ký số

Sau khi đăng nhập thành công, NNT click chuột vào Menu: “Quản lý tài khoản”, hệ thống sẽ hiện ra Menu nhỏ ngay bên dưới, NNT bấm vào “Thay đổi thông tin dịch vụ”.


Vào menu thay đổi thông tin dịch vụ

Đến bước này NNT dừng thao tác đợi cho JAVA khởi chạy, nếu JAVA hoạt động tốt sẽ hiện thông báo như hình, NNT bấm vào “Run”. Trường hợp JAVA không hoạt động NNT có thêm xem lại các cài đặt JAVA tại “Cài đặt JAVA sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax -thuedientu”.

Bảng thông báo JAVA, NNT cần cho phép JAVA “Run”

Khi JAVA hoạt động tốt, NNT tiến hành thay đổi thông tin dịch vụ Nộp thuế điện tử, và Khai thuế điện tử ( thay đổi tuần tự và cách làm tương tự nhau).

Bấm vào thay dổi thông tin dịch vụ muốn thay đổi..
Tìm đến “Thay đổi CKS”

Khi có bảng yêu cầu nhập mã PIN, NNT nhập vào mã PIN của chữ ký số ( mật khẩu để ký số ), vào sau đó đợi thông tin chữ ký số tự thay đổi rồi bấm “Tiếp tục”.
Hệ thống sẽ tự chuyển trang đến ”


TỜ KHAI
Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử

/Nội dung Tờ khai/

Bám vào “Ký và gửi”

Sau khi ký điện tử thành công sẽ hiện thông báo thành công, NNT bấm “Trở lại” trở lại trang thay đổi thông tin dịch vụ.
NNT kiểm tra lại thông tin chữ ký số, nếu đã hiện thông tin khớp với chữ ký số của Doanh nghiệp thì việc cập nhật chữ ký số đã thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *